پیوندها
دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه ای (مدظله العالی) www.farsi.khamenei.ir
اندیشکده برهان www.borhan.ir
اندیشکده تبیین www.tabyincenter.ir
باشگاه اندیشه www.bashgah.net
بنیاد حکمت اسلامی صدرا www.mullasadra.org
بنیاد ملی نخبگان www.bmn.ir
پایگاه سدید www.sadid.basijisu.com
پایگاه عیار www.ayaronline.ir
پایگاه گذار www.gozaar.ir
پژوهشکده امور اقتصادي www.eri.ir
پژوهشکده باقر العلوم www.hawzah.net/Per/Marakez/bagher
پژوهشکده بين‌المللي تاريخ اجتماعي www.iisg.nl/meca/index-fa.php
پژوهشکده حوزه و دانشگاه www.hawzah.net/Per/Marakez/hozedan/hozedan.htm
پژوهشکده علوم شناختي www.iricss.org/Pages/default.aspx
پژوهشکده قرآن و عترت www.tasnim.ir/html
پژوهشکده مطالعات راهبردي www.risstudies.org
پژوهشكده آمار www.src.ac.ir
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه www.hawzeh.ac.ir
پژوهشگاه دانش های بنیادی www.ipm.ac.ir
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی www.ihss.ac.ir
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی www.ihcs.ac.ir
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي www.isca.ac.ir
پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس www.dsrc.ir
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی www.iict.ac.ir
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی www.pfmi.ir
پژوهشگاه فرهنگ و هنر www.pajoheshgah.ir
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی www.ric.ir
پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی www.csri.ac.ir
ترجمان tarjomaan.com
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی www.sccr.ir/pages
دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه www.ipis.ir/IPIS/IPIS.asp?URL=http://www.ipis.ir/IPIS/NewsDetail.asp?ID=642
سوره اندیشه www.sooremag.ir
شورای تحول و ارتقای علوم انسانی www.oe.farhangoelm.ir
طلیعه www.talie.ir
فرهنگستان زبان و ادب فارسي www.persianacademy.ir/
کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی www.sadraconf.ir
مدرسه اقتصاد www.madreseeqtesad.ir
مرکز اسناد انقلاب اسلامی www.irdc.ir
مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت www.olgou.ir/index.php/fa
مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی وزارت امور خارجه www.dermfa.ir
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما www.irc.ir
مرکز پژوهش های علمی و استراتژیک خاورمیانه www.fa.merc.ir
مرکز پژوهشهای علوم انسانی صدرا www.sccsr.ac.ir/sadra
مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما www.hawzah.net/Per/Marakez/sedasima
مرکز پژوهشی راهبردی آریا www.aryassc.com
مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه www.tsrc.ir
مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) www.rcu.isu.ac.ir
مرکز تحقیقات صدا و سیما www.rcirib.ir
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی www.noorsoft.org
مرکز تحقيقات سياست علمي کشور www.nrisp.ac.ir
مرکز تحقيقات صدا و سيما www.rcirib.ir
مرکز تحقيقات علمي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي www.hawzah.net
مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه www.psrc.ac.ir/persian
مرکزمطالعات اندیشه قم www.andisheqom.com
مركز اسناد انقلاب اسلامي www.irdc.org
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي www.majlis.ir
مركز تحقيقات تعليم و تربيت www.eaier.sch.ir
مركز مطالعات سايبر ژورناليسم www.ertebatat.net
موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني www.qabas.net
موسسه مطالعات آمریکا www.asipress.ir
موسسه مطالعات آمريکاي شمالي و اروپا وابسته به دانشگاه تهران www.inaes.ut.ac.ir/Home/indexf.php
موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران www.iichs.org
موسسه مطالعات ملي www.rinsweb.org
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي www.ir-psri.com
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي www.ir-psri.com
موسسه مطالعات و تحقیقات مبین www.mrsi.ir
موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي وابسته به دانشگاه تهران www.isrs-ut.com/farsi/index.htm
موسسه مطالعات و تحقيقات بين‌المللي تهران www.did.ir
مؤسسه مطالعات درياي خزر www.caspianstudies.com