سه پرده از تحریم های احتمالی آمریکا نسبت به برخی نهادها

نام نویسنده:

روز گذشته خط تخریبی منسجم و هماهنگی پیرامون تخریب صدا و سیما توسط جبهه غربگرایان آغاز شد.

روز گذشته خط تخریبی منسجم و هماهنگی پیرامون تخریب صدا و سیما توسط جبهه غربگرایان آغاز شد. با توجه به سخنان مداخله جویانه سران دولت آمریکا در ابتدای هفته ی گذشته و همچنین شکست دیپلماسی نیک هیلی در جلسه شورای امنیت در روز جمعه، رصدها مبین عزم آمریکا برای تحریم های جدید بر علیه نظام جمهوری اسلامی است. تحریم هایی که بیشتر دو مقصد را نشانه رفته است، صدا و سیما و پرونده حقوق بشری ایران. هماهنگی همزمان رسانه های دروغ  ضد انقلاب در قالب برخی کانال های معاند و گسترده تر شدن فعالیت های ستیزه جویانه و تخریب گرایانه این گروه ها در سطح کشور چند نکته ی مهم و منطبق بر هم را یادآور می کند. نظام استکبار جهانی و در رأس آن دولت ترامپ قصد دارد با تیر رس قرار دادن سازمان و نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی، همزمان کالبد بی جان شده ی برجام را به دلیل مقابله پیشگیرانه با اعتراضات اذهان عمومی حفظ نماید. تا با وجود حضور یک دولت تسامحی در ایران، نظام اسلامی را مجبور به مذاکره بر برجام های تحمیلی دیگر خود کند. آمریکا در گام دوم با بحث تحریم صدا و سیما و همچنین مباحث حقوق بشری (تحریم قوه قضاییه) راهبرد طغیان عمومی را با تحت فشار قرار دادن جامعه پیرامون مسئله ای چون تحریم های جدید تقویت نماید. دولت در کنار فعالان جبهه غربگرا، با ترسیم کدهای ویژه ای در خصوص تهییج افکار عمومی پیرامون مسئله ی صدا و سیما سعی بر آن می کند تا آدرس های همسویی را به نمایندگان کنگره آمریکا بدهند. این چارچوب در غالب پروژه نفوذ چندین سال است که در حوزه های مختلف رسانه ای جبهه غربگرا به عیان قابل روئیت است. به طور مثال در روز گذشته شاهد چاپ ده ها یادداشت همزمان به همراه چندین توئیت، حاوی مطالبی پیرامون عملکرد صدا و سیما با ادبیات تخریبی چه با قلم فعالان رسانه ای، چه ایدئولوگ ها و دست آخر چه دولتمردان حسن روحانی موید این همراستایی است. جریان انحراف با کمک رسانه های زنجیره ای که در تبادل مطالب و اخبار با کانال های ضد انقلاب گوی سبقت را از فتنه گران ربوده اند، سعی بر مدیریت برخی اعتراضات حقوق بشری و یا حتی صنفی در ایران را دارند. این جریان با حربه هایی چون دستاویز نمودن، بزرگ نمایی، دروغ گویی، نفرت پراکنی، التقاط اندیشه ای، معنویت گرایی، واپسین گرایی و در نهایت عدالت طلبی–در این پروژه کلان و راهبرد اساسی، وظیفه تخریب یکی از بزرگترین نهادهای حاکمیتی را به عهده گرفته است.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *