سلاح هارپ را بهتر بشناسیم

نام نویسنده: ابوالفضل صفری

زلزله اخیر در استان تهران موجب شد تا برخی جریان های معاند و غیرهمسو با انقلاب اسلامی به داستان سرایی پرداخته و این حادثه طبیعی را مصنوعی جلوه دهند.

زلزله اخیر در استان تهران موجب شد تا برخی جریان های معاند و غیرهمسو با انقلاب اسلامی به داستان سرایی پرداخته و این حادثه طبیعی را مصنوعی جلوه دهند. آنها در روایت های عجیب و غریب به سلاحی به نام «هارپ» اشاره کرده و مشکلات زیست محیطی کشور، تغییرات اقلیمی و زلزله را به این سلاح نسبت می دهند. آیا زلزله اخیر در استان تهران طبیعی نبوده است؟

  • ایران ششمین کشور بلاخیز جهان، چهارمین کشور از لحاظ بروز بلایای طبیعی در آسیا و دهمین کشور زلزله خیز جهان است. در تاریخ کشور ایران نیز موارد متعددی از نابودی یکباره شهرها و کانون های تمدنی با وقوع بلایای طبیعی وجود دارد. بنابراین وقوع بلایای طبیعی در ایران امری حتمی بوده و عدم وقوع یا به دنبال علل غیر طبیعی برای آنها رفتن، عجیب است.
  • هیچ دلیل علمی برای اثبات مصنوعی بودن این زلزله ارائه نشده است.
  • داستان سرایان در تحلیل زلزله های اخیر کشور مسئله سلاح هارپ را مطرح کرده اند. اما برخلاف ادعای این جریان ها و چهره ها، پروژه هارپ هرگز یک پروژه سری نبوده و نیست. این پروژه برخلاف ادعاهایی که آن را منحصر در اختیار دو کشور نشان می دهد، نیاز به توان بالای علمی نداشته و اغلب کشورها در صورت نیاز می توانند به راحتی آن را طراحی و عملیاتی کنند. ایجاد زلزله با استفاده از امواج رادیویی استفاده شده در پروژه هارپ غیر ممکن است. نظریه اثبات شده علمی، نشانه یا سندی که ادعای ایجاد زلزله با استفاده از هارپ را اثبات کند، مشاهده نشده است. برخلاف همه ادعاها هیچ سندی مبنی بر استفاده از هارپ به عنوان سلاح وجود ندارد. ادعا می شود که هارپ در ادامه پروژه جنگ ستارگان شکل گرفته است. این در حالی است که اساساً پروژه جنگ ستارگان وجود خارجی نداشته است.
  • ادعا می شود که آمریکا دارای توان ایجاد زلزله مصنوعی یا ایجاد تغییر در آب و هوای یک کشور است! اگر آمریکا چنین توانی دارد چرا علیه کشورهایی مانند یمن یا کره شمالی از آن استفاده نکرده یا نمی کند؟ مثلاً چرا به جای استفاده از باکتری وبا در یمن، از سلاح هارپ استفاده نمی کند تا در ساعتی کار صنعا را ساخته و جنگ یمن را با پیروزی تمام کند؟

دست خالی داستان سرایان در مصنوعی جلوه دادن زلزله اخیر آنها را به جعل سند نیز کشانده است که بحث درباره آنها خارج از این مطلب است. اما این داستان سرایی ها با چه هدفی انجام می شود؟ در میان جریان های معاند و غیرهمسو با انقلاب اسلامی، سه جریان مبتذل سلطنت طلب، فتنه و انحراف در کنار یکدیگر قرار گرفته و در فضای مجازی این دروغ ها را توزیع می کنند. به نظر می رسد این جریان ها به دنبال ایجاد وحشت عمومی از توان آمریکا در داخل کشور هستند. آنها از سلاحی که وجود خارجی ندارد تصویری هول انگیز ساخته و کشور را در مقابل آن دست بسته نشان می دهند. وحشت از دشمن موجب می شود تا فریب افکار عمومی با دروغ سهمگین بودن هزینه های ایستادگی در مقابل نظام سلطه امکان پذیر شده و اراده همگانی برای حراست از استقلال کشور تضعیف شود. همچنین ایجاد وحشت عمومی در بستر سیاه نمایی مطلق علیه وضعیت کشور موجب می شود تا این جریان ها در اعتبار زدایی از نظام موفق تر عمل کنند (هم افزایی این جریان ها هم بسیار جالب است). متاسفانه در جبهه انقلاب هم عده ای که تا دیروز سرگرم یافتن نقش فراماسونرها در افتادن برگ درختان بودند، امروز به افسانه هارپ مشغول شده و به این مسئله هم فکر نمی کنند که حتی اگر فرض محال، این مسئله واقعیت هم داشت، مطرح نمودن آن چه تأثیری بر افکار عمومی دارد؟ و چه کسانی با چه هدفی به دنبال بزرگ نمایی آن هستند؟ این در حالی است که هارپِ واقعی تفکر نئولیبرال و غربگرایی است که که در دهه هفتاد برای بهینه سازی سیستم آبیاری کشاورزی قدمی بر نداشت و با سیاست های غلط قنات ها و رودخانه ها را خشک کرد و امروز مدعی نجات کشور با تعطیل کردن بخش کشاورزی و واردات محصولات تراریخته می شود!

ایران همواره مبتلا به بلاهای طبیعی بوده، هست و خواهد بود. بهتر است به جای سرگرم شدن به داستان های دون کیشوت وار معاندان و منحرفان، با تفکر هارپ گونه ای که در مقابل مشکلات ایران از خوزستان تا سیستان و بلوچستان، سرگرم رویای نئولیبرالیسم ایرانی است، به مقابله برخاست.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *