حداقلی نشان دادن نفوذ؛ فریب راهبردی

نام نویسنده: ابوالفضل صفری

تاریخ 200 ساله اخیر ایران، پر از حقایق تکان دهنده از توطئه های استعمار، نقش آفرینی نفوذی ها و خیانت های منورالفکرهاست.

تاریخ ۲۰۰ ساله اخیر ایران، پر از حقایق تکان دهنده از توطئه های استعمار، نقش آفرینی نفوذی ها و خیانت های منورالفکرهاست. غرب برای انداختن طوق بردگی بر گردن ایرانیان، با سدی به نام اسلام برخورد کرد. برای عبور از این سد، خواستند دین را نسخ نمایند. برای نسخ دین، فرقه سازی، شبهه افکنی و ترویج باستان گرایی در دستور کار وابستگان غرب در ایران قرار گرفت. اما با مقاومت علما و مردم، غرب مجبور به تغییر راهبرد شده و از نسخ به مسخ دین رسید. نفوذی ها در بیوت علما، ماسک دینداری بر چهره زده و با پنهان نمودن اندیشه ازلی، خود را پیرو دین محمدی (ص) جا زدند. با ادعای مبارزه با خرافه، عقاید دینی را مورد هجمه قرار داده و از سویی دیگر با نقاب مدرنیته و تعقل، تحریف دین را در دستور کار قرار دادند. کانون های توطئه در این راهبرد، از تصویر سازی، نهایت استفاده را بردند. غرب در مواجهه با انقلاب اسلامی نیز کوشید هویت دینی جامعه ایران را مورد هجمه قرار دهد. در همین راستا؛ نفوذ، ناکار آمد جلوه دادن اسلام ناب و ایجاد جریان های تقلبی با نقاب دینی در دستور کار غرب قرار گرفت. درباره بند فوق مرور نوشته کنت دومارانش قابل توجه است: «ما در سازمان اطلاعاتی فرانسه در این بخش از دنیا دو هدف عمده داریم: اول، شناخت درست نیروهایی که در ایران بر مسند قدرت هستند و شناخت آنها که به وسیله ایشان و بدون استفاده از ایشان بشود به درون این نیروها نفوذ کرد … این بار دشمن ما مذهب است … شما نمی‌توانید با یک عقیده به وسیله تانک و هواپیما مبارزه کنید. در این کار هوشمندانه، چیزی که من آن را نبوغ فعال نامیده‌ام، شما باید با هر عقیده‌ای به وسیله‌ی عقیده بجنگید. کلام در برابر کلام”

بر این اساس، نفوذ همه جانبه در دستور کار دشمن قرار گرفت. ترجمه متون غربی، شکل گیری حلقه های آرمان ستیز در ساخت قدرت، سفید شدن وضعیت نفوذی ها و جمع شدن انقلابیون پشیمان یا تطمیع شده حول نفوذی ها موجب شکل گیری جریان به اصطلاح نو اندیشی شد. این جریان ها با القای تصویری ناکار آمد و سیاه از نظام و اسلام ناب، تلاش کردند تا در لوای دگر اندیشی دینی، روشنفکری دینی، پلورالیزم دینی، معنویت گرایی منهای اصول، دین عرفی و اسلام رحمانی؛ اسلام حداقلی را ضریب دهند. تغییر سبک زندگی ایرانیان که از دهه هفتاد با سیاست های نئولیبرالی اتخاذ شده توسط دولتمردان آغاز شد، بستر مناسبی را برای عملیاتی نمودن برنامه های غرب فراهم نمود. در این بستر با انفعال حوزه های علمیه، نهادهای انقلابی و انقلابی ها، جریان های اعتقادی مانند دئیسم و دین عرفی به جریان های اجتماعی تبدیل شدند. پایان مطلوب برای غرب، پایان نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی اسلام ناب با اسلام حداقلی است. فتنه۸۸ در برخورد با عقاید دینی شکست خورد. لذا از دید غرب، باید نفوذ در عرصه دینی گسترش یابد. بر همین اساس؛ ضمن ادامه سیاست فرقه سازی، ناکارآمد جلوه دادن اسلام ناب و اجتماعی نمودن جریان های ضد دینی، تلاش شد تا اصول، ارکان و پایگاه های اسلام ناب متلاشی شوند. بر همین اساس هجمه های گسترده علیه اصول دینی، مراجع و علمای انقلابی، هیئات مذهبی و مداحان، جامعه قرآنی کشور طراحی و اجرا گردید. در میان این هجمه ها، همزمان چهره سازی از افراد همسو با غرب در میان این پایگاه ها نیز انجام می شود.

هنگامی که سفرای غرب در ایران که سابقه امنیتی دارند به صورت مستمر به شهرهای قم و مشهد سفر کرده، خبرنگاران اصلاح طلب به کانال ارتباط جامعه با برخی از نزدیکان علما تبدیل شده و نفوذی های سوخته در اطراف شیخ فتنه به درون اردوگاه شیعه انگلیسی می خزند، باید بیش از پیش منتظر آشکار شدن نشانه های نفوذ انجام شده در عرصه دینی بود. قطعات نفوذ همه جانبه در حال کامل شدن هستند. نفوذ در عرصه فرهنگی سالهاست که تکمیل شده و شبکه های سازماندهی شده سفارتخانه ها از حفاظت پولادین برخوردار شده اند. نفوذ در عرصه سیاسی نیز به لطف مارک آدامس برخی مسئولان به وضوح قابل مشاهده است. در عرصه اقتصاد نیز می توان از قرادادهای این روزها، عمق و گستره ی دامنه نفوذ را متوجه شد. در عرصه دینی، نفوذ به دنبال مرجع و علامه سازی، انهدام ارکان اسلام ناب با شیعه انگلیسی و فرقه هایی مانند فرقه احمد الحسن الیمانی، ضریب دادن و جایگزین نمودن دین حداقلی یا عرفی یا رحمانی با اسلام ناب است. لذا نباید با اشتباهات یک مداح (که هنوز حقیقت ماجرای او روشن نیست)، در دام نفوذی ها برای حداقلی جلوه دادن نفوذ افتاد. باید برون داد و نشانه های نفوذ کلان در عرصه دینی را در قلب اسلام رحمانی و هجمه به اصل ولایت مطلقه فقیه جستجو نمود.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *