جواد طباطبایی و جبهه غربگرایان

نام نویسنده: نورالدین حداد

حامیان دو دهه ی گذشته ی جریان موسوم به سازندگی، پس از روی کار آمدن لیبرال های دوم خردادی و اجماع برخی مهره های موثر در دو دولت هاشمی رفسنجانی در دولت اصلاحات، سعی بر استحاله ای بزرگ در مقیاس آرمان های اساسی خود دارند.

حامیان دو دهه ی گذشته ی جریان موسوم به سازندگی، پس از روی کار آمدن لیبرال های دوم خردادی و اجماع برخی مهره های موثر در دو دولت هاشمی رفسنجانی در دولت اصلاحات، سعی بر استحاله ای بزرگ در مقیاس آرمان های اساسی خود دارند. وقتی مصاحبه ی یکی از این مصادیق [محمد قوچانی] با ماهنامه فرهنگ امروز (در سالیان گذشته) را مطالعه می کنیم در می یابیم که  نماینده عصر روشنفکران نسل سومی جریان غربگرا در ایران، به رویکردهای استحاله وارانه ای در فلسفه سیاسی رسیده  که نسبت به عموم بدنه ی جبهه غربگرایان نیز صادق است.عبور آن ها از مارکسیسم اسلامی و پناه آوردن به پلورالیسم دینی در قالب هایی همچون محفل کیان گویا دچار انقضای قطعی شده است و برای این تفکر  مفاهیم انقلابی چه در حیطه انقلاب اسلامی و چه در جنبش روشنفکری دینی به پایان خود رسیده، لذا سعی بر فربه کردن گفتمان ایران گرایی بر مدار ناسیونالیسم را دارند. غربگرایان برای پیشرفت دادن به این برداشت، دست به دامان یکی از اساتید اخراجی دانشگاه تهران که سابقه ی اعتقادات عمیق به مکاتب چپ افراطی در گذشته [شاگردی لوئی آلتوسر] و فاشیسم ِ امروزی شده اند، این شخص کسی جزء «جواد طباطبایی »، فیلسوف سیاسی نیست. فیلسوفی که نسبت به اندیشمندان اسلامی بزرگترین هجمه ها را ایجاد کرده و همزمان عضو هیأت علمی دائره المعارف بزرگ اسلامی است (!).

جریان غربگرا تمامی هزینه های تنظیم و نشر افکار طباطبایی را به عهده گرفته است. پیمانکاری چند ساله ای که پس از آزادی برخی مهره های فعال در فتنه ۸۸ شروع به کار کرد و با تخصیص بودجه های هنگفت در خصوص چاپ و تنظیم کتب، در خدمت گرفتن ده ها روزنامه و مجله ی تخصصی زنجیره ای عموماً با راهبرد تهاجمی نسبت به ارزش های اصیل انقلابی صورت پذیرفت. درس گفتارهایی که جای دانشگاه های کشور را گرفته و پروژه تخریب دانشگاه ِ انقلابی را  در سر دارد. برای صحت این ادعا تنها کافیست به مقالات حمایتی حوزه اندیشه و برخی سخنرانی های جواد طباطبایی در بین دانشجویان رجوع کنیم. او دانشگاه در ایران را اساساً موضوعی جانیفتاده و ناقص الخلقه ای تلقی کرده که عموماً توسط برخی استادان (آنهایی که متصل به عقاید اسلامی هستند) دچار خسارت گردیده است. حمله ی همه جانبه ی طباطبایی با حمایت نیروهای غربگرایان به پروژه علوم انسانی اسلامی که بخشی از منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص فضای دانشگاهی بود، نمونه ی دیگری از ارتباط فی مابین جریان غربگرا با اهداف جواد طباطبایی است. در پرده ی دیگر، تقدیر حسن روحانی از جواد طباطبایی بزرگترین نشانه از حمایت همه جانبه ی تیم غربگرای دولت بوده که البته سعی دارند جواد طباطبایی را به عنوان یک منجی نهایی برای وضع رفتار سیاسی در کشور بدل کنند. با رجوع به حساب های کاربری برخی اساتید غربگرای دانشگاه و روزنامه نگاران صاحب نام این جریان، ذوق و شعف بی حد آن ها از این تقدیر، خود نقطه ی عطفی برای احداث پژوهشکده ایرانشهری در آینده ای نه چندان دور است. پشت پرده ساخت این پژوهشکده توسط یکی از وزیران دولت آغاز گردیده و این تأمین مالی و ابزاری درسال ۹۷ با بزرگتر شدن نکوداشت ها و تکثیر قارچ گونه نام طباطبایی در جراید، باعث ایجاد رویکرد شرطی سازی بین بدنه دانشجویان و صاحب نظران علوم انسانی می گردد؛ به نحوی که ضمیر ناخودآگاه آن ها را آماده ی پذیرش و نفوذ بیشتر عقاید سلطنت طلبانه و غربگرایانه او خواهد کرد.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *