جبهه غربگرا با حواشی روز قدس چه خواهد کرد؟

نام نویسنده: نورالدین حداد

پس از بروز برخی حواشی در مراسم روز قدس، تحرکات ویژه ای در صفوف سیاسی جبهه غربگرا [پیش و پس از اتفاقات] به وجود آمد.

پس از بروز برخی حواشی در مراسم روز قدس، تحرکات ویژه ای در صفوف سیاسی جبهه غربگرا [پیش و پس از اتفاقات] به وجود آمد. به طور مثال:

  • تفسیر فرمان آتش به اختیار به مفهوم تقابلی نسبت به جبهه انقلاب با کد سیلی ملت
  • آغاز هشتک سازی های فراگیر در قالب تشدید دو قطبی سازی در فضای سیاسی کشور
  • دولت بی تفنگ و ایجاد محرک قوی برای به وجود آمدن حواشی های به وجود آمده در روز قدس
  • کلید خوردن جریان ِ مظلوم نمایی در میان کارتل رسانه ی جبهه غربگرا
  • فرار رو به جلو و فرافکنی در سطح کلان، پس از تصویب نهایی تحریم های جدید کنگره آمریکا بر علیه ملت ایران
  • پیوند خوردن بخش متوسل به دین ِ جبهه غربگرا با نام هایی چون نو اندیشان دینی و مرجعیت تقلید مستقل در خلال ایدئولوژی [رای مردم – ولایت معصوم] و پیوند آن به جریان مظلوم نمایی ِ دولت
  • آغاز حمله مجدد به نهادهای انقلابی این بار به بهانه باز خوردگیری از بدنه جبهه انقلاب

حسن روحانی  و جبهه غربگرا پس از به وجود آمدن اتفاقات و واکنش های فوق، خیز خود را بلند تر خواهند برداشت؛ آن ها سعی خواهند کرد که در گام های بعدی با دستاویز کردن چنین حواشی  و خرده شوک ها به چیدن پازل دو قطبی سازی و اتمام این پازل با تصویر بد قواره تری همت بگمارند. این روند را می توان در سه مولفه بررسی نمود:

  • حسن روحانی در هفته گذشته با متهم سازی دوباره نهادهای انقلابی سعی بر آن دارد که باز خوردی اجتماعی از سمت بدنه و یا عموم جبهه انقلاب نسبت به خود و یا نزدیکانش احساس کند تا به طور هم عرض با یکپارچه سازی رسانه های همسو زیر عبای مظلوم نمایی – دو قطبی سازی، در درجه اول یکی از خرده شوک های خود را به جامعه القاء کند و در درجه دوم این تکه از پازل را تا تکمیل بحث نامشروع خواندن برخی ارکان نظام به پیش ببرد.
  • این روند جهشی پیش آمده از سوی بنگاه های اطلاع رسانی جبهه غربگرا، آن هم دو روز قبل تر از این حواشی، به وجود آمده بود. آن ها هدف مورد نظر دولت برای شلیک نهایی را با هشتک هایی چون سیلی ملت و آتش به اختیاریم آماده ساختند تا در صورت وقوع هرگونه حاشیه در مراسم روز قدس به تحرکات بعدی خود ابزار مدیریتی مناسب تری را تخصیص داده و به میدان بیایند.
  • همسویی برخی پدران معنوی جبهه غربگرا (بخش دین و اندیشه) در هفته ی گذشته و طی سخنرانی حسن روحانی پیرامون بحث مشروعیت در نظام اسلامی، گویی دعوتی همه جانبه از بدنه ی سیاسی این جبهه از بدنه ی دینی آن است. این دعوت با بیانه های حمایتی برخی مراجع تقلید و مدرسین حوزه [پس از حواشی روز قدس] نسبت به دولت و مقابله به مثل ِ اعتقادی با جبهه انقلاب بدل شده است.

حسن روحانی در روزهای پیش از تنفیذ حکم دوم دوم ریاست جمهوری، سعی بر پنچه در پنجه شدن بیشتر با نظام جمهوری اسلامی را خواهد داشت تا در صورت هرگونه برخود قانونی – انقلابی با وی از نهال های ِ درخت شده ی خود در سال ۹۶، کارخانه چماق سازی به وجود بیاورد. او  ضعف های دولت خود در بحث اقتصادی، امنیت داخلی، سیاست خارجی، اجتماعی و… را به شکل منظم و متوالی به گردن نظام انداخته تا بتواند یا از این گردن سنگین شده امتیازهای کلان گرفته و یا در صورت برخود، خود را مبرا ، مظلوم، منتخب و موکل حقوق مردم معرفی نماید.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *