تولید رأی سلبی؛ استراتژی جدید غربگرایان

نام نویسنده: ابوالفضل صفری

جبهه غربگرا به دلیل شکست ایده تعامل، انباشت مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه، بحران ناکار آمدی و سوء تدبیر دولت یازدهم، عصبانیت همگانی از اشرافیت دولتی، بی اعتمادی عمومی نسبت به وعده های دروغ دولت روحانی و فاصله عمیق میان مردم و دولت یازدهم، با مسئله ریزش گسترده آرا مواجه شده است.

جبهه غربگرا به دلیل شکست ایده تعامل، انباشت مشکلات اقتصادی و اجتماعی در جامعه، بحران ناکار آمدی و سوء تدبیر دولت یازدهم، عصبانیت همگانی از اشرافیت دولتی، بی اعتمادی عمومی نسبت به وعده های دروغ دولت روحانی و فاصله عمیق میان مردم و دولت یازدهم، با مسئله ریزش گسترده آرا مواجه شده است. تولید «رأی سلبی» پاسخ جبهه غربگرا و محور غربی-عبری به این مسئله است.

تولید رأی سلبی از طریق محورهای ذیل انجام خواهد شد:

  • ایجاد دو قطبی های سیاسی- اجتماعی گسترده: موثر بودن دو قطبی های سیاسی و اجتماعی نیاز به رویداد سازی دارد. در این محور القای وجود حاکمیت دوگانه، ادعای مهندسی انتخابات و دروغ انتخابات غیر آزاد نیز مشاهده می شود.
  • تقویت انگاره جنگ صلح: تقویت این انگاره به کمک بحران آفرینی و عملیات های محدود محور غربی-عبری در سطح غرب آسیا انجام خواهد گرفت. همچنین از بحران های بین المللی موجود نیز برای تصویرسازی از سایه شبح خیالی جنگ بر کشور ایران استفاده خواهد شد.
  • تخریب گسترده جبهه انقلاب و نیروهای انقلابی: از سال ۱۳۹۵ محافل شبه امنیتی فعال در جبهه غربگرا با بررسی سناریوهای مختلف روند تخریبی علیه نیروهای انقلابیِ مستعدِ حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ را آغاز کردند. این هجمه ها با هماهنگی محور غربی-عبری-عربی و نقش آفرینی مستقیم ضد انقلاب از مردادماه ۱۳۹۵ آغاز شد، در پاییز ۱۳۹۵شدت یافت و طی روزهای اخیر بسیار گسترده شده است.

جبهه غربگرا با برجسته سازی برخی اختلاف سلیقه ها و عملیات های ایذایی تلاش می کند تا در درون جبهه نیروهای انقلابی نیز رأی سلبی تولید کند. بدین معنا که با سوء استفاده از برخی حواشی، اختلاف سلیقه ها و کدورت های موجود در جبهه انقلاب، می خواهد نیروهای انقلابی را مشغول خود کرده و آنها را وادار به تخریب کاندیداهای انقلابی کنند. در این راهکار از انرژی نیروهای انقلابی برای تخریب خود نیروهای انقلاب استفاده شده و جبهه غربگرا در حاشیه امنیت قرار می گیرد.

از دیگر مزیت های «رأی سلبی» برای جبهه غربگرا و محور غربی-عبری، زمینه سازی برای تنش آفرینی در دو بازه زمانی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ است. مسئله ای که این روزها در رسانه های ضدانقلاب مرتبط با داخل کشور مکرر دیده می شود.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *