آقای روحانی در مسیر شکست!

نام نویسنده: حمیدرضا شاه نظری

نتایج نظرسنجی چند مرکز معتبر نشان می دهد که آرای آقای روحانی پس از مناظره اول، ریزش داشته و آرای کاندیداهای منتقد وی رشد کرده است.

نتایج نظرسنجی چند مرکز معتبر نشان می دهد که آرای آقای روحانی پس از مناظره اول، ریزش داشته و آرای کاندیداهای منتقد وی رشد کرده است. تا اینجای کار، جمع بندی این نظرسنجی ها نشان می دهد که در صورت تثبیت وضعیت کنونی، آقای روحانی با یکی از کاندیداهای منتقد به دور دوم خواهد رفت و در صورت ادامه روند فوق، حذف وی در دور اول اصلاً دور از ذهن نیست! می توان گفت که افکار عمومی در حال ارزیابی دیدگاه ها و برنامه های کاندیداهای منتقد و محاسبه برای عبور از آقای روحانی است و این را اتاق فکر وی نیز به درستی متوجه شده و از این ناحیه احساس خطر کرده است. از طرفی درباره وضعیت کنونی آقای روحانی دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه وی فاقد پایگاه اجتماعی مستقل و بدنه رأی تضمین شده است و از طرفی دولت وی فاقد انسجام سیاسی لازم بوده و متشکل از قدرت طلبان عملگرا از طیف های متنوع است که تضمینی برای حمایت همیشگی و منسجم آنان وجود ندارد. احتمالی که فقدان آقای هاشمی نیز آن را تشدید کرده است.

تداوم روند نارضایتی مردم و کاهش آرای آقای روحانی در نظرسنجی ها، احتمال تغییر مسیر برخی حامیان سیاسی برای جلوگیری از شریک شدن در شکست احتمالی و نیز تردید و تزلزل در بدنه عاریتی و تغییر حمایت به سمت آقای جهانگیری را تقویت می کند. بر این اساس به نظر می رسد باید منتظر اقدامات شوک آور و تکانه ساز برای تغییر روندهای فوق بود و تاکتیک ها و تکنیک های آشنایی که در دستور کار قرار خواهد گرفت را به نظاره نشست!

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *