آشتی ملی؛ تاکتیکی برای مهندسی افکار عمومی

نام نویسنده: سعید درویشی

طرح آشتی ملی که طی چند روز گذشته از سوی یکی از سران فتنه به عنوان تنها راه نجات کشور از تهدیدات خارجی معرفی شده است را می توان تاکتیک جدید جریان برانداز برای تغییر موزانه در ساخت قدرت دانست.

طرح آشتی ملی که طی چند روز گذشته از سوی یکی از سران فتنه به عنوان تنها راه نجات کشور از تهدیدات خارجی معرفی شده است را می توان تاکتیک جدید جریان برانداز برای تغییر موزانه در ساخت قدرت دانست.

دلایل ارائه این طرح را می توان چنین برشمرد:

  1. عینی سازی انگاره تهدید خارجی و لزوم مقابله با آن: این عینی سازی در راستای جنگ ادارکی دشمن و همراهی شبکه همکار داخلی آنها صورت می گیرد. در این رویکرد تلاش می شود به بزرگنمایی تهدیدات پرداخته شده و انگاره دوگانه جنگ- صلح در اذهان ساخته شود.
  2. انتقال پیام به روحانی در آستانه انتخابات: مبنای طرح آشتی ملی بازگشت مجدد تجدیدنظر طلبان به ساخت قدرت است. بنابراین این پیام در آستانه انتخابات به روحانی منتقل می شود که در بلند مدت این جریان، خواهان نقش آفرینی مستقل از جریان اعتدال است، بنابراین روحانی باید سهم ویژه برای آنها قائل شود.
  3. تغییر فضای روانی ضد دولت: تهدیدات جنگی ترامپ، عملیات روانی سنگین غرب گرایان و در نهایت طرح آشتی ملی را می توان سلسله ای از اقدامات دانست که توانسته اند در کوتاه مدت، فضای مطالبه گری از دولت را اندکی تخفیف دهند. تبلیغ گسترده این طرح و معادل سازی آن با تنها راه نجات کشور سبب شده تا دولت بتواند شکست مدیریتی خود را در قالب دوگانه ای ساختگی پنهان کند.

نتیجه:

عدم اعتراف به دروغ بودن تقلب در انتخابات و عدم توبه جریان تجدیدنظر طلب (سخنان تاجزاده مبنی بر عدم توبه و عذرخواهی از نظام در تبیین طرح آشتی ملی) که از سوی امام خامنه ای به عنوان پیش شرط بازگشت آنها به دامان نظام اسلامی تعیین شده است و همچنین ارائه طرح از زاویه طلبکاری از نظام، نشان دهنده تاکتیکی بودن این طرح است. تاکتیکی برای مهندسی افکار عمومی در دوگانه جعلی جنگ_صلح.

نوشته های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *